Steens MekaniskaSteens Mekaniska

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara en komplett produktionspartner till företag som köper tillverkning, i enstyck eller små serier, av allt från enskilda maskinkomponenter till kompletta maskinsystem.

Steens Mekaniska AB   •   Näbbåsvägen 24, 522 30 Tidaholm   •   Tel. +46 502 175 00   •   Fax +46 502 175 18   •   E-mail: info@steensmek.se   •   www.steensmek.se