Steens MekaniskaSteens Mekaniska

Kvalitet och Miljö

ISO 9001:2008

 

Kvalitetsarbete

Att leverera hög total kvalitet är centralt för varje kontraktstillverkare. Därför utgår Steens Mekaniska ABs verksamhetssystem från TQM (Total quality Management), som inbegriper kundfokus, ständiga förbättringar, processänkande och faktabaserade beslut. Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001-2008. I kombination med interna revisioner görs löpande revisioner av Det Norske Veritas av systemet för att kontrollera att vi lever upp till standardens krav och för att synliggöra vad som eventuellt kan bli bättre. 

Ladda ner vårt ISO-Certifikat
 
Steens_Mekaniska_i_Tidaholm_AB.pdf     116 Kb
 
Steens_Mekaniska_i_Tidaholm_AB_ENG.pdf     116 Kb


 


Miljöarbete

För att uppnå maximal resursanvändning och begränsa miljöpåverkan bedriver Steens Mekaniska AB ett systematiskt miljöarbete. Här ingår att aktivt arbeta med att ta hänsyn till våra kunders miljökrav eftersom vi inte äger några egna produkter utan uteslutande tillverkar på kontrakt. Steens Mekaniska AB bedriver anmälningspliktig verksamhet vilken är baserad på vår förbrukning av skärvätskor. Vi har välutvecklade rutiner i vår produktionsprocess för hur vi hanterar miljöpåverkande ämnen och hur vi hanterar avfall för återvinning och destruktion.

Steens Mekaniska AB   •   Näbbåsvägen 24, 522 30 Tidaholm   •   Tel. +46 502 175 00   •   Fax +46 502 175 18   •   E-mail: info@steensmek.se   •   www.steensmek.se